Notat til budgettet 20/21

Fra Kollegiekontoret

Aflysning af beboermøde

Ifølge ny bekendtgørelse (om fravigelse af regler på boligområdet pga coronavirus) kan budget-afdelingsmødes aflyses, da budgettet på jeres kollegium ikke indeholder en stigning på mere end 2 %.

 

 

 

Guide til budget og regnskab

TIL ALLE BEBOERE

Pga. risikoen for corona-smitte er de sædvanlige møder aflyst, hvor afdelingsbestyrelserne ellers bliver klædt på til at fremlægge budgettet for beboerne.

Derfor har vi lavet denne lille guide til alle beboere:

Sådan læser du budget og regnskab

Aflysning

Iht. anbefalingerne fra myndighederne om at undgå udbredelsen af coronavirus, aflyses beboermødet d. 23. april 2020.

Referater

Læs referaterne fra Christianshøj Kollegiets afdelings- og bestyrelsesmøder.