Notat til budgettet 20/21

Fra Kollegiekontoret

Udsættelse af beboermøde

Ifølge ny bekendtgørelse (om fravigelse af regler på boligområdet pga coronavirus) skal budgettet godkendes af beboerne, når forbuddet mod forsamlinger er ophævet.

Hvis dette falder sammen med jeres eksamens- eller ferieperiode, har Kollegiekontoret anbefalet afdelingsbestyrelsen at udskyde mødet til f.eks. september.

Guide til budget og regnskab

TIL ALLE BEBOERE

Pga. risikoen for corona-smitte er de sædvanlige møder aflyst, hvor afdelingsbestyrelserne ellers bliver klædt på til at fremlægge budgettet for beboerne.

Derfor har vi lavet denne lille guide til alle beboere:

Sådan læser du budget og regnskab

Referater

Læs referaterne fra Rosensgade Kollegiets møder.