Kontakt ved akutsituation

Indkaldelse til beboermøde

INDKALDELSE TIL BEBOERMØDE D. 19. NOVEMBER KL. 13.00
PÅ KOLLEGIEKONTORET

Nyt fra Kollegiekontoret