Referater

Læs referaterne fra Vestergade kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.

Notat til budgettet 20/21

Udsættelse af beboermøde

Budgettet på jeres kollegium indeholder en stigning på mere en 2 %. Ifølge ny bekendtgørelse (om fravigelse af regler på boligområdet pga coronavirus) skal budgettet godkendes af beboerne.

Kollegiekontoret har derfor anbefalet afdelingsbestyrelsen at afholde et samlet budget- og regnskabsmøde i efteråret, når regnskaberne alligevel skal godkendes.

Guide til budget og regnskab

TIL ALLE BEBOERE

Pga. risikoen for corona-smitte er de sædvanlige møder aflyst, hvor afdelingsbestyrelserne ellers bliver klædt på til at fremlægge budgettet for beboerne.

Derfor har vi lavet denne lille guide til alle beboere:

Sådan læser du budget og regnskab